CN / EN / FR
选择空间

  北京

 • 「上下」北京王府半岛酒店精品店
 • 「上下」北京国贸商城零售空间
 • 「上下」艺术空间
 • 「上下」北京SKP家居体验馆

  杭州

 • 「上下」杭州大厦精品店
 • 「上下」杭州福邸家居博览馆精品店中店

  成都

 • 「上下」成都远洋太古里零售空间

  上海

 • 「上下」之家
 • 「上下」虹桥机场零售空间

  深圳

 • 「上下」深圳万象城零售空间

  巴黎

 • 「上下」巴黎零售空间

  苏州

 • 「上下」苏州Uliving圆融时代广场精品店中店

  香港

 • 「上下」连卡佛精品店中店

  台北

 • 「上下」台北Art Haus精品店中店